Blog Finansowy
Przystępna forma, ciekawe zagadnienia

Planujesz rozwój firmy ale nie masz gotówki?

W Polsce co miesiąc otwiera się ponad 20 000 nowych firm. Rozpoczęcie działalności gospodarczej niesie za sobą ciągły rozwój, co wiąże się również z wydatkami na inwestycje związane z prowadzeniem firmy. Młodzi biznesmeni zaczynając z głową pełną pomysłów często nie posiadają środków, które mogą zainwestować w rozwój firmy. Zakup nowego sprzętu, szkolenia dla właściciela lub zatrudnienie dodatkowego personelu to często jedyny sposób na rozwój i generowanie kolejnych dochodów. Branża finansowa oferuje w tym momencie bardzo wiele rozwiązań pozwalających przedsiębiorcy usprawnić rozwój i działanie przedsiębiorstwa.

Z pomocą najczęściej przychodzą banki z szeroką ofertą kredytów inwestycyjnych. Zaletami tych ofert są zazwyczaj niższe niż przy zobowiązaniach osób fizycznych koszty kredytu, a także możliwość pożyczenia większej gotówki. Do zalet takiego rozwiązania należy również fakt, że odsetki kredytu możemy wpisać w koszty prowadzenia działalności.

Kredyt inwestycyjny może być zaciągnięty wyłącznie na planowaną inwestycję. Przedsiębiorca chcąc uzyskać tego typu finansowanie musi przedstawić swój plan inwestycyjny, w którym wskazuje w jaki sposób pożyczony kapitał wpłynie na przyszłą wartość jego firmy. Kredytów inwestycyjnych zazwyczaj udziela się na zakup maszyn lub urządzeń na potrzeby działalności, zakup, budowę, przebudowę lub remont nieruchomości, nabycie wartości niematerialnych jak np.: programów komputerowych, licencji, koncesji, zezwoleń, patentów, , zakup akcji lub udziałów, etc. Okres kredytowania wynosi od roku nawet do 25 lat, w tym czasie bank może sprawdzić czy pożyczone środki zostały wydatkowane zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie kredytowej. Zysk z inwestycji powinien być znacznie wyższy niż oprocentowanie kredytu wtedy całe przedsięwzięcie będzie korzystne i opłacalne zarówno dla banku, jak i przedsiębiorcy.

Zanim przedsiębiorca zawnioskuje o kredyt warto wiedzieć, że bank aby udzielić kredytu oprócz biznesplanu zweryfikuję tzw. zdolność kredytową ? ?należy przez nią rozumieć możliwość spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami, w terminach określonych w umowie.? Istotny przy tego typu kredytach jest sposób wyliczenia zdolności kredytowej, można ją obliczyć w oparciu o dochód, lub w oparciu o prognozę przyszłego dochodu z inwestycji. W przypadku zdolności liczonej wyłącznie w oparciu o dochód bank bierze pod uwagę dochody uzyskiwane w przeszłości, natomiast w przypadku prognozy przyszłego dochodu z inwestycji dochód uzyskiwany w przeszłości jest powiększany o prognozowany przez przedsiębiorcę zysk z kredytowanej inwestycji. Do składanego wniosku wnioskodawca zazwyczaj proszony jest o oświadczenie lub dostarczenie dokumentów potwierdzających brak zaległości w ZUS i US. Dodatkowo bank sprawdza przedsiębiorcę w popularnych bazach, celem weryfikacji jego historii kredytowej.

Warunki i sposób przyznania kredytu firmowego są oczywiście trudniejsze do spełnienia niż w przypadku zwykłego kredytu gotówkowego, natomiast doświadczony doradca pomoże przeprowadzić przedsiębiorcę przez cały proces wnioskowania, a k niższy kredytu oraz możliwość odliczenia odsetek od kredytu jako kosztu uzyskania przychodu sprawią, że wypracowany dzięki inwestycja zysk będzie większy.

1) https://www.bik.pl/poradnik-bik/czym-jest-zdolnosc-kredytowa