Blog Finansowy
Przystępna forma, ciekawe zagadnienia

Jak zarządzać finansami w firmie?

Zakładając własną firmę młody przedsiębiorca mając głowę pełną pomysłów często nie posiada oszczędności, które zabezpieczą go przed ewentualnymi problemami finansowymi. Licząc na szybkie wypracowanie zysków, które pokryją comiesięczne wydatki, nie myśli o generowanych przez firmę kosztach, takich jak opłacenie składek do ZUS, wynajem lub czynsz za lokal, opłaty za telefon i internet, paliwo, czy pensje dla pracowników. Podejmuje kroki mające na celu rozwój firmy co zwiększa koszty jej prowadzenia. Niestety, właścicielom niewielkich i dopiero rozkręcających się firm często brakuje pieniędzy na rozruch lub opłacenie bieżących należności.

Co zrobić jeśli uzyskiwane przychody nie pokrywają kosztów? Problem rozwiązać można na kilka sposobów: najbardziej radykalnym z nich jest zamknięcie działalności gospodarczej, tylko co w wypadku kiedy brak dochodu jest tylko chwilową trudnością? Można także zawiesić działalność gospodarczą, co również wiąże się z brakiem dochodu. Zwolnienie personelu, sprzedaż niewykorzystanego sprzętu, oprogramowania, zmiana lokalu z pewnością spowoduje chwilowe zmniejszenie kosztów, ale czy nie ograniczy przyszłego rozwoju firmy? Różne, nieprzewidziane sytuacje mogą powodować chwilową utratę płynności finansowej. Jednym z możliwych rozwiązań jest wtedy kredyt obrotowy. Czym jest i do kogo jest kierowany?

Kredyt obrotowy dla firm stanowi często niezbędną pomoc dla wielu małych i średnich przedsiębiorstw, narażonych na chwilowe problemy finansowe. Można go przeznaczyć na zakup niezbędnych do dalszego funkcjonowania działalności towarów, środków produkcji, surowców, czy uregulowanie należności wobec kontrahentów i organów państwowych

Kredyt obrotowy dzieli się na dwa rodzaje odnawialny i nieodnawialny Pierwszy z nich, odnawialny to kredyt w rachunku lub linią kredytowa. W przypadku kredytu w rachunku poza wykazaniem zdolności kredytowej warunkiem jego otrzymania jest posiadanie w danym banku rachunku firmowego. Udzielany przeważnie na okres jednego roku z możliwością przedłużenia daje dostęp do określonego w umowie z bankiem limitu kredytowego, czyli możliwość korzystania ze środków przekraczających saldo konta. Spłaty wykorzystanego limitu odbywają się automatycznie, co oznacza, że każdy wpływ środków na konto zmniejsza debet i kredytobiorca ponownie może korzystać z dodatkowych pieniędzy. Linii kredytowej, podobnie jak limit pełni funkcje kredytu w rachunku, (czyli udzielana jest na finansowanie okresowych zobowiązań bez konieczności każdorazowego występowania o kredyt) Linia kredytowa podobna jest w swojej konstrukcji do kredytu w rachunku bieżącym, ma charakter limitu debetowego, jednak tworzona jest na osobnym rachunku bankowym, a nie na rachunku bieżącym, co odróżnia ją od limitu. Przedsiębiorca posiadając linię kredytową powinien zwrócić uwagę, że pojawiające się na rachunku bieżącym przedsiębiorstwa wpływy nie stanowią automatycznej spłaty zadłużenia.

Obrotowy kredyt nieodnawialny to nic innego jak kredyt bankowy, który przeznacza się na sfinansowanie bieżących potrzeb przedsiębiorstwa. Środki pochodzące z kredytu obrotowego służą głównie zapewnieniu płynności finansowej, czyli spłacie pojawiających się należności i zobowiązań takich jak: koszt zatrudnienia pracowników czy opłacenie ZUSu. Kredyt może pokryć koszty wynajmu lokalu koszty administracyjne, zakup towaru czy wyposażenia, remont siedziby firmy. Procedura przyznania kredytu obrotowego jest bardzo szybka i sprawna. Kredytobiorca proszony jest o dostarczenie dokumentów dochodowych, co umożliwia wyliczenie jego zdolności kredytowej. Decyzja o przyznaniu kredytu może zostać wydana nawet w ciągu jednego dnia.

O tym rozwiązaniu powinny pomyśleć firmy, które są narażone na sytuacje, w których przychody nie zawsze pokrywają się z bieżącymi wydatkami, mające długie terminy rozliczeń z kontrahentami lub pojawił się nagły wydatek, np. potrzeba zakupienia nowego sprzętu.