Blog Finansowy
Przystępna forma, ciekawe zagadnienia

Podstawowe pojęcia kredytowe

Reklamując kredyty banki przedstawiają oferty głównie przez pryzmat zaspokojenia potrzeb przyszłego kredytobiorcy. W krótkich filmikach udział biorą uśmiechnięte osoby, które przed chwilą zaciągnęły kredyt i tym samym rozwiązały wszystkie swoje problemy. W ten prosty sposób przedstawiona sytuacja ma za zadanie wprowadzić konsumenta w świat marzeń, gdzie wszystko jest łatwe i proste wystarczy tylko podpis i uzyskane pieniądze pozwolą na spełnienie marzeń.

Zanim jednak pomyślisz o spełnieniu swoich marzeń miej świadomość, że trzeba za nie zapłacić.

Kredyt to nic złego, umożliwia realizację planów, w przypadku kiedy brak jest oszczędności na ich realizację firmom pomaga przeprowadzić inwestycje, co zwiększa ich przyszłe przychody. Kredyt jest korzyścią dla obu stron transakcji. Kredytobiorca może sfinansować planowane wydatki lub inwestycje, a bank zarabia oddając do dyspozycji kredytobiorcy ustaloną kwotę otrzymując ją potem wraz z odsetkami i prowizją.

Podstawowymi terminami, na które należy zwrócić uwagę starając się o kredyt gotówkowy jest:

Prowizja bankowa najczęściej oznacza jednorazową opłatę pobieraną za uruchomienie kredytu. Stanowi procent od udzielonej kwoty kredytu. Warto zwrócić uwagę, że częstym jest w przypadku kredytów z ubezpieczeniem pobierana jest od kwoty otrzymanej przez konsumenta gotówki powiększonej o koszt ubezpieczenia. Banki czasem proponują swoim klientom zerowe prowizje, podwyższając zazwyczaj oprocentowanie, lub dodając ubezpieczenie, co w długim okresie czasu jest mniej korzystne dla kredytobiorcy.

Oprocentowanie wyróżnia się dwa główne oprocentowania: nominalne i rzeczywiste. W skład pierwszego wchodzi marża banku, czyli przeważnie stała część stanowiąca zysk banku oraz stawka referencyjna WIBOR czyli stopa procentowa ustalana codziennie o godz. 11., po której na rynku międzybankowym udzielane są kredyty. Większość banków stosuje stopę referencyjną ustalaną co kwartał, tzw. WIBOR3M

Ubezpieczenie to forma zabezpieczenia kredytu. Oferowane ubezpieczenia najczęściej obejmują ryzyko na wypadek śmierci kredytobiorcy, utraty zdrowia oraz utraty pracy. Ważne jest, że bank nie może zmusić kredytobiorcy do wykupienia ubezpieczenia.

Za skorzystanie z ubezpieczenia banki często obniżają prowizję lub oprocentowanie. RRSO to rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu, pożyczki. obejmuje wszystkie koszty kredytu czy pożyczki takie jak:
oprocentowanie nominalne,
prowizję,
ubezpieczenia,
inne opłaty bankowe,.

Im RRSO jest wyższe, tym oferta jest mniej korzystna, nawet jeśli stopa oprocentowania kredytu jest w rzeczywistości stosunkowo niska.